Bestyrelsen

Herunder kan du se hvem der sidder i bestyrelsen for Royal Oak Golf Club.

 

Formand:

Brian Goldenbeck Larsen

Højvang Nord 52

6580 Vamdrup

Tlf.: 26 30 16 58

Mail: bgl@arenasyd.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Anna Clausen

Fabriksvej 5

6580 Vamdrup

Tlf.: 40 71 76 00

Mail: anna.c@topautolak.dk

 


 

Bestyrelsesmedlem:
Lars Gregersen
Birkemosevej 155
6000 Kolding
Tlf.: 20 60 93 60

Mail: larsrgreg@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Ole Schrøder

Sohlsvej 8

6100 Haderslev

Tlf.: 31 31 38 54

Mail: o.p.schroder@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Jens Bolding Jensen

Svanemosevej 18

6580 Vamdrup

Tlf.: 28 77 44 22

Mail: jens.bolding@gmail.com

 

Suppleant:

Hanne Ligaard Sorgenfri

Højvang Nord 41

6580 Vamdrup

Tlf.: 22 54 12 22

Mail: hanneligaard4@gmail.com
 

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Royal Oak Golf Club den 27.11.2018  

 

 

Dagsorden:  

 

1.      Valg af dirigent.  

 

2.      Bestyrelsens beretning.  

 

3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget for næste regnskabsperiode.

 

4.      Valg af to medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant  

 

              På valg er: Brian G Larsen (modtager genvalg)  

                                    Lars Gregersen  (modtager genvalg)  

                                    Valg af 1 suppleant    

   

5.      Valg af revisor  

 

6.      Indkomne forslag  

 

      7. Eventuelt

 

1. Brian G Larsen bød de fremmødte velkommen.

Brian foreslog Leif Rasmussen som dirigent. Leif blev valgt enstemmigt og bekræftede at indkaldelsen er varslet rettidig, så generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

  

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning. - se nedenstående.

Bestyrelsens beretning 2018.

Velkommen til vores ordinære generalforsamling.

Som resultat af konstitueringen efter sidste generalforsamling blev det mig der fik formandskasketten. En spændende opgave, som har budt på mange oplevelser og udfordringer.

På sidste generalforsamling blev kontingentsituationen drøftet intenst. Det vil den sikkert blive ved med at blive. Vi forholder os løbende til situationen fordi det er et emne, hvor vi ikke kan gøre alle tilfredse. Der vil altid være trofaste medlemmer der har været med i en lang årrække der vil føle sig forbigået med de ordninger der er lavet for at få nye medlemmer til klubben. Men vi har brug for nye medlemmer. Det skal man bare kigge på vores gennemsnitsalder for at blive bekræftet i. Men vi har også brug for medlemmer der har været med i mange år, som kan bære vores kultur videre.

I bestyrelsen forholder vi os ikke til medlemmers ønske om særlige kontingentønsker grundet helbred eller andet – det er alene en opgave for ejerne – det forholder vi os ikke til.

Fra starten af sæsonen måtte vi konstatere at juniorafdelingen mistede stort set alle deres ledere og trænere. Efter en kort sondering er jeg glad for, at Hanne Sorgenfri sagde ja til at være tovholder på juniorafdelingen sammen med Majbritt Holm. Majbritt er stoppet i løbet af sæsonen, men ved Mark (den nye træner) og Hannes store indsats, samt ejernes bidrag med at gøre juniorer kontingentfri har det givet ny energi. Det skal vi bygge videre på i den kommende sæson.

Vi har haft 2 medlemmer på kursus i golfbox. Det er Susanne Jensen og Lotte Sørensen der nu er (superbrugere). Det er et af de emner vi skal forholde os til i den kommende sæson: Hvem har admin rettigheder til golfbox - og trænger vi til en opfriskning af kundskaberne. Målet er, at vi kan gøre os uafhængige af hjælp fra sekretariatet til alm. klubmatcher.

Og når vi nu har fat i klubmatcher: En af de ting vi har lært på den lidt hårde måde, er vi i bestyrelsen ikke har været gode nok til at planlægge og gennemføre klubmatcher. Det beklager jeg over for klubbens matchsponsorer. Det vil vi bruge en del tid på hen over vinteren på at skemalægge, så vores indsats bliver mere professionel. Til gengæld håber vi på at medlemmerne vil bakke op om de få klubmatcher der er tilbage. Vi har også talt om klubmesterskab. Opbakningen er ikke særlig stor, men det må vi få ændret. Men det kræver, at KIK vi bakke op og måske lægge matcher den weekend hvor der er klubmesterskab. Det kan kun lade sig gøre, hvis I vil.

Hübner Matchen blev første match, hvor vi forsøgte at gøre det lidt anderledes, både med roll-up, flyers mv. Med 79 deltagere og næsten 100 til spisning efterfølgende, så var det en succes, som vi følger op på næste sæson. Det samme set-up får de øvrige sponsormatcher – det skylder vi vore sponsorer.

Resultat fra årets klubmesterskab:

Damer senior:

Runner-up: Inge Bolding med 198 slag

Klubmester: Jette Lykkegaard med 184 slag

Herrer veteran:

Runner-up: Jørgen Jessen med 182 slag

Klubmester: Benny Kryger med 182 slag - vinder efter omspil på hul 18 (super flot put)

Herrer senior:

Runner-up: Jørgen Schultz med 181 slag

Klubmester: Henrik Hansen med 177 slag

Herrerækken - 3 runder:

Runner-up: Jason Rusilowski med 268 slag

Klubmester: Asbjørn Charles med 235 slag

Stort tillykke til Jer alle.

Vi har holdt møder i både forår og efterår med repræsentanter for KIK. Det har været fantastisk at mærke den entusiasme der gløder hos Jer alle.

Fra bestyrelsens side har vi ønsket os muligheden for flere 9-hullers matcher. Gerne som en senere start i både mens- og ladies section. Men vi arbejder også på en særlig 9-huls turnering hver onsdag. Den kan spilles over hele sæsonen af alle medlemmer. Der bliver en ganske særlig præmie at spille om. Det praktiske vender vi tilbage med. Vi fik et ønske om at kunne betale kontingent over 4 gange via en PBS-aftale. Det har vi vendt med ejerne og det bliver en realitet fra kommende sæson. Jeg synes at det viser at vi kan komme langt med dialog.

Vi kan blive ved med at diskutere lang rough, sand i bunkers, Waste areas mv. Der er også til stadighed ønsker om fliser fra bag skabene til bilerne, samt ny og bedre vaskeplads. Vi arbejder på det hele. Mit ønske til Jer alle er: nævn gerne Jeres ønsker til medlemmer af bestyrelsen – lad os tale om det – men ved dialog, ikke på FB eller negativt ladede e-mails. Dialog kære medlemmer.

Vi har haft 5 medlemmer afsted for at høre/lære om de nye golfregler der kommer fra næste sæson. Det supplerer vi med 2 medlemsaftener den kommende vinter. I får invitation via golfbox.

Vi har også diskuteret næste års deltagelse i regionsgolf. Grundlæggende bliver der ændret en smule. Klubben betaler ikke længere for spisning til matcher. Til gengæld vil vi investere i en polo med logo, som skal bruges. Vi betaler stadig holdgebyret. Vi skal også finde en måde at få endnu flere til at være med. Fra næste sæson er det Hanne der står for tilmeldinger.

Generelt synes vi at det har været en god sæson. Vi har haft solskin og dejligt vejr over en lang periode. Vi har søgt og fået tilskud fra foreningspuljen i DGI/DIF på kr. 20.000. Penge, som bliver aktiveret snarest, Vi har en god bane og fantastiske medlemmer. I bestyrelsen håber vi at det arbejde vi lægger i dette gør, at I alle kan få nogle dejlige udfordringer på vores golfbane.

Indlæg fra KIK:

Junior: Hanne

Begynder: Torben

Ladies: Birte

Mens: Geo

Makker: Orla

Pondus: Knud E. Leth

VÆRDI DEBAT

Jeg vil gerne afslutte beretningen med at vise et par slides, som DGU har præsenteret til det seneste regionalmøde. Det vigtigste vi kan tage med fra de konklusioner, som DGU drager er, at vi ser nøjagtigt de samme tendenser i vores golfklub. Så vi er måske ikke så specielle som vi selv tror – og det er måske godt nok.

Et af de indsatsområder vi kommer til at sætte ind på, er fællesskaber. Jeg tror det er fællesskaber der skal bruge vores golfklub videre. Det kan v&ael